Świadczone usługi

Kancelarie świadczą usługi prawne klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym w zakresie wszystkich dziedzin prawa.

Pomoc prawna świadczona jest w formie:
szeroko rozumianego doradztwa prawnego,
reprezentacji przed sądami oraz organami administracji publicznej,
stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych,
udziału w negocjacjach handlowych, konsultacji.

Koszt realizowanych usług prawnych jest każdorazowo uzgadniany z klientem przy uwzględnieniu specyfiki konkretnej sprawy.

Nasze kancelarie utrzymują kontakty zawodowe z prawnikami i firmami prawniczymi z terenu całej Polski, co umożliwia zapewnienie kompleksowej obsługi prawnej w każdym przypadku.